Jaarrapportage 2022-2023

Jaarrapportage 2022-2023

Met trots presenteren wij u de meerjaren rapportage 2022-2023

Deze rapportage geeft u inzicht in activiteiten en projecten die wij afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Op het gebied van sporten, bewegen en leefstijl hebben wij samen met partners uit Zeist mooie resultaten behaald. De diversiteit van de werkzaamheden laat zien dat ons werk breed georiënteerd is en we in ons inzetten voor de gehele gemeenschap. Wij zetten niemand buitenspel! De projecten van Sportief Zeist zijn onderdeel van de brede regeling combinatiefuncties en het lokale sport- preventie akkoord.

MQ Scan

MQ Scan

Totale prestatie scholen Zeist

Landelijk gemiddelde

Algemeen

Algemeen

Sportclinics

0
scholen hebben sportclinics gevolgd door 17 verschillende sportaanbieders

Sjors Sportief

0
inschrijvingen heeft Sjors Sportief. Waarvan 278 cultuur.

Bewegen op recept / GLI

0
personen zijn doorverwezen naar het sportaanbod

Aangepast aanbod

0
personen doorverwezen naar sportaanbod en 10 sportaanbieders hebben aangepast aanbod

Jeugdfonds sport & cultuur

In 2022 hebben zijn in Zeist 495 aanvragen goedgekeurd voor inwoners van gemeente Zeist. Het ging om 405 sportaanvragen en 90 cultuuraanvragen. Hiervan zijn 250 aanvragen door Sportief Zeist ingediend.

JOGG

Samen met 5 kernpartners wordt er uitvoering gegeven aan het opgestelde JOGG jaarplan. Waarbij bewegen en gezonde leefstijl centraal staat.

0
kernpartners

Wekelijkse activiteiten

Algemeen

Lifegoals

Twee lifegoals momenten, waarvan een in samenwerking met Slimani gym en een met Saestum. Hieraan doen wekelijks totaal 16 personen mee.

0
Deelnemers

Sport extra

Drie groepen kinderen die extra begeleiding nodig hebben sporten wekelijks op de woensdagmiddag. Met een deelnemersaantal variërend tussen de 8-10 deelnemers per groep wordt er onder begeleiding van een fysio gewerkt aan de motorische vaardigheden en het terugdringen van overgewicht.

0
Groepen kinderen
0
Deelnemers per groep

Buurtsport

Dankzij de NPO subsidie is er nu in alle wijken (Noord, West, Oost, centrum, Austerlitz en Den Dolder) een wekelijks buurtsportmoment.

“Ik heb tweemaal gewandeld in Kerkebosch en ik wil ook nog in de andere wijken gaan meelopen. Overal kom ik daar aardige mensen tegen!” Quote ommetjes deelnemer

Tijdlijn september

Tijdlijn September

 • Calisthenics en voetbal

  Via de van Tellingen-Pul stichting is het mogelijk gemaakt om het gehele schooljaar wekelijks een voetbalmoment en een calisthenics moment aan te bieden in Zeist-West op het Couwenhovenseveld. In september heeft de kick-off hiervan plaatsgevonden.

 • Nationale diabetes challenge

  De Nationale diabetes challenge 2022 is afgerond waarbij een aantal deelnemers uit de groep samen met onze buurtsportcoach hebben meegedaan aan het landelijk eind evenement.

SeptemberSeptember

Tijdlijn Oktober

Tijdlijn Oktober

 • Opening gezondheidscafé

  Het gezondheidscafé in ’t Volle Hof in Zeist-Noord is officieel geopend. Wekelijks zit hier een buurtsportcoach om mensen te ondersteunen bij beweegvraagstukken.

Oktober

Tijdlijn November

Tijdlijn November

 • MQ scan

  In de maand november zijn er net zoals in andere maanden weer MQ scans afgenomen.

 • EHBSO krachtvrouwen

  De krachtvrouwen hebben een EHBSO cursus gevolgd. 20 dames hebben deelgenomen. Tijdens een voetbaltraining zijn er nu voldoende EHBSO-ers aanwezig.

NovemberNovember

Tijdlijn December

Tijdlijn December

 • Schoolschaatsen

  In samenwerking met Winterwonderland hebben we de kinderen van de Zeister basisscholen kunnen laten schoolschaatsen in het centrum van Zeist op een tijdelijke schaatsbaan. Hier is in de maand december voor ongeveer 70 uur aan ijstijd gebruikt door de scholen.

December

Tijdlijn Januari

Tijdlijn Januai

 • GLI

  Januari is een maand waarin veel mensen goede voornemens hebben. Onze buurtsportcoaches waren deze maand aanwezig bij de aftrap van een nieuwe GLI groep.

 • ZGV Olympia

  ZGV Olympia was vroeger en turnvereniging en later een volleybalvereniging in Zeist. Deze club heeft besloten te gaan stoppen met hun activiteiten daar de meeste leden van de vereniging inmiddels op leeftijd zijn en niet meer kunnen volleyballen. Het restant dat op de rekening stond is gedoneerd en wordt ingezet om volwassenen die het niet […]

 • Kennisfestival

  Het kennisfestival sport- en preventieakkoord is georganiseerd. Achmea heeft hiervoor hun ruimte beschikbaar gesteld. Een inspirerende avond voor partners van het sport- en preventieakkoord met veel goed nieuwe ideeën. Ook zijn er n.a.v. deze avond nieuwe partners aangesloten.

 • EHBSO

  Voor de verschillende sportaanbieders is er een EHBSO cursus aangeboden. 13 deelnemers van 8 verschillende sportaanbieders hebben deelgenomen. Daarnaast is er voor a.v. Fit later in het jaar een losse cursus gegeven omdat deze groep trainers groot genoeg was om een eigen cursus te vullen.

 • Tafeltennisfeest

  26 kinderen hebben deelgenomen aan het tafeltennisfeest dat door Z.T.T.V in samenwerking met Sportief Zeist is georganiseerd.

JanuariJanuariJanuariJanuariJanuari

Tijdlijn Februari

Tijdlijn Februari

 • Sjors Sportief

  Februari is de maand van Sjors Sportief. Dit jaar hebben kinderen meegedaan. Sjors Sportief wordt gewaardeerd met een 8,6. 1466 kinderen hebben zich ingeschreven voor een sport of cultuur activiteit. 54 sport- en cultuur aanbieders hebben deelgenomen.

 • Lifegoals

  Op het AZC is vanuit een Lifegoals subsidie een groep gestart met dames die wekelijks sporten onder begeleiding van een buurtsportcoach.

 • NPO

  Vanuit de NPO middelen is er gestart op de scholen met tijgergym en met sport coördinatoren. 8 scholen zijn gestart met totaal 24 aan de tijgergym lessen. Ook 8 kinderdagverblijven zijn met 1 groep per kinderdagverblijf gestart. Op 7 scholen is een sport coördinator gestart.

FebruariFebruariFebruari

Tijdlijn Maart

Tijdlijn Maart

 • Blindenzwemmen

  In samenwerking met het zwembad Dijnselburg is er een mogelijkheid gecreëerd voor blinden om te komen zwemmen. Er wordt op dit moment een baan gereserveerd voor deze doelgroep en er worden speciale lijnen in het water gelegd. Er is veel animo voor dit zwemmoment.

 • Sportzoeker

  De nieuwe sportzoeker is online gekomen. Het complete Zeister sportaanbod is terug te vinden in deze online sportzoeker. Een mooie tool voor mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) sport.

MaartMaart

Tijdlijn April

Tijdlijn April

 • Schoolvoetbal

  In april zijn zowel de voorrondes als de finale van het schoolvoetbaltoernooi gespeeld. 5 van de Zeister voetbalverenigingen zijn betrokken geweest bij de organisatie. Totaal hebben er 1.600 leerlingen meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. Het schoolvoetbal werd gewaardeerd met een 8.

 • Koningsspelen

  De koningsspelen hebben plaatsgevonden op de atletiekbaan. 1.670 kinderen waren aanwezig waarbij ze verschillende spellen en sportclinics hebben gevolgd. De scholen hebben de Koningsspelen gewaardeerd met een 8,2. Bij een school zijn afzonderlijk nog clinics georganiseerd vanuit Sportief Zeist.

AprilApril

Tijdlijn Mei

Tijdlijn Mei

 • Special heroes sportdag

  3 speciaal onderwijs scholen hebben met totaal 194 leerlingen meegedaan aan de special heroes sportdag. 8 sportaanbieders waren van de partij om naast allerlei activiteiten met springkussens sportclinics aan te bieden aan de leerlingen.

 • Online sportcafé

  In mei is er een online sportcafé georganiseerd voor de Zeister sportaanbieders met het thema ledenwerving/behoud. Hier hebben 10 personen aan deelgenomen.

MeiMei

Tijdlijn Juni

Tijdlijn Juni

 • Buurtfeest Vollenhove

  Tijdens het buurtfeest in Vollenhove was onze buurtsportcoach aanwezig voor een sportieve activiteit.

 • Buitenspeeldag

  De jaarlijkse buitenspeeldag vond weer plaats op het Bisonveld. Slotstad kwam dit jaar een kijkje nemen. 254 kinderen hebben deelgenomen.  

 • Opening mini fitness

  De mini fitness die met behulp van het sportakkoord is gerealiseerd in wooncomplex de Vossenburg is feestelijk geopend. Slotstad is een kijkje komen nemen hoe de mini fitness eruit ziet.  

JuniJuniJuni

Tijdlijn Juli

Tijdlijn Juli

 • Fit@school

  Vlak voor de zomervakantie is nog de laatste fit@school les gegeven. Onze buurtsportcoaches voeren dit programma uit binnen het basisonderwijs waarbij de scholen kunnen kiezen voor de thema’s water drinken, voeding of bewegen.

 • Doortrappen

  Een groep van 15 enthousiaste senioren heeft deelgenomen aan de doortrap activiteit die bestond uit  een fietsveiligheid parcours, een grondige fietscheck om te kijken of de fiets nog passend en veilig is en tot slot een fiets val preventie training.

JuliJuli

Tijdlijn Augustus

Tijdlijn Augustus

 • Sport- en cultuurfestival

  Na een paar jaar van afwezigheid is de sportmarkt terug onder een nieuwe naam: sport- en cultuurfestival. Naast een groot aantal sportaanbieders zijn nu ook de cultuuraanbieders toegevoegd die in grote getalen aanwezig waren. In samenwerking met de Walkartmarkt was het een mooi sportief evenement waarbij veel Zeistenaren kennis hebben kunnen maken met het Zeister […]

 • Open water zwemmen blinden

  Buurtsportcoach Arda is met een groep blinden gaan zwemmen in het open water. Voor velen was dit een eerste keer zwemmen in het open water en daarmee een onvergeetelijke ervaring.

 • Augeo

  Dankzij Augeo hebben we een grote groep jongeren kunnen laten sporten bij Sportcity. Er zijn gratis abonnementen beschikbaar gesteld voor jongeren die dit goed kunnen gebruiken maar dit uit eigen middelen moeilijk op kunnen brengen. In samenwerking met verschillende zorgpartners is er voor 20 jongeren een abonnement aangevraagd.

AugustusAugustusAugustus

Samen sta je sterk! Wij willen al onze maatschappelijke partners bedanken!