Clubkadercoaching

Plezier en ontwikkeling zijn de belangrijkste factoren om te gaan sporten en om te blijven sporten. Dat trainers en coaches daarbij de doorslaggevende succesfactor zijn is inmiddels bekend. Een groep jeugdsporters trainen en coachen is nog niet zo gemakkelijk. Hoe krijg je iedere sporter actief en betrokken? Hoe zorg je ervoor dat het sporten bij een sportclub ook een bijdrage levert aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling? En aan een gevoel van ‘erbij horen’?

Steeds meer gemeenten en sportbonden onderkennen de enorme waarde van sportverenigingen met een positieve sportcultuur: sociaal veilig, inclusief en pedagogisch sterk. Dat vraagt om trainers en coaches die niet alleen sportinhoudelijk verstand van zaken hebben, maar juist ook in pedagogisch-didactisch opzicht bekwaam zijn. Tegelijkertijd zien ook steeds meer verenigingen het belang van het structureel opleiden en begeleiden van hun trainers en coaches. Maar waar begin je? Hoe werkt dat precies? En hoe zorg je dat het opleiden en begeleiden van trainers op de club een normaal verschijnsel wordt? Daar kan de clubkadercoach bij helpen.

Een clubkadercoach helpt verenigingen met het opzetten, uitvoeren en borgen van trainersbegeleiding.

Veelal wordt deze rol uitgevoerd door een sportprofessional die gedurende één à twee seizoenen, één of meer verenigingen ondersteunen bij het opzetten en ‘normaal maken’ van trainersbegeleiding. De clubkadercoach zorgt dat ná zijn of haar vertrek de rol wordt overgenomen door trainersbegeleiders van de club zélf. De clubkadercoach is hiermee een belangrijke sleutel voor het verkrijgen van meer vitale sportverenigingen met een positieve sportcultuur.

In het kort zorgt een clubkadercoach voor 3 dingen, namelijk;

  • Betere kwaliteit
  • Hogere betrokkenheid
  • Meer sportplezier

Deze punten zorgen ervoor dat de trainers vaak de jaren erna ook nog verder willen met trainen/coachen. Dit komt onder andere doordat de trainers/coaches zich meer capabel voelen. Het plezier van de trainers/coaches straalt door op de spelers in het team. Hierdoor zullen er dus ook minder mensen stoppen met het beoefen van hun sport.

In Nederland hebben wij zo 4.300.000 sporters. Het grootste gedeelte hiervan sport, omdat ze het voor hun plezier doen en zich verder willen ontwikkelen. Het grote gedeelte van de sporters die stoppen met hun sport geven als reden dat ze de kwaliteit van de trainingen niet goed vinden.

Uit de cijfers van het NOC*NSF is gebleken dat er zo 400.000 trainers zijn, hieronder vallen ook de coaches, teambegeleiders en jeugdleiders. Hiervan is zo 90% van, deze veelal vrijwillige trainers, niet opgeleid. Zo’n 60% voelt zich weleens ongemakkelijk in de rol van trainer en zo 40% voelt zichzelf niet capabel genoeg om trainen te geven.

Als je deze cijfers naast elkaar legt, dan is het duidelijk dat hier nog winst op te behalen is. Veel sportbonden focussen zich op het opleiden van de trainers. Dit is ook zeker goed, want de sportbonden willen de trainers capabel maken om te trainen te geven. Uit de cijfers is alleen te zien dat de sportbonden maar zo 10% van alle trainers bereiken.

Met een clubkadercoach bij de verenigingen zit je meer op de begeleiding kant in plaats van de opleidingskant. Dus iemand die op de club is waaraan de trainers vragen kunnen stellen. De trainers weten dan dat als ze ergens tegen aan lopen dat ze bij iemand terecht kunnen. Het blijkt ook dat dit voor de trainers/coaches al van toegevoegde waarde is.

Vanuit Sportimpuls kunnen wie een clubkadercoach leveren voor uw gemeente of vereniging.

Wanneer er een traject wordt aangegaan bij een vereniging ziet dit er als volgt uit:

  • Intakegesprek
  • Opstellen van een beleid voor trainerbegeleiding in overleg met het bestuur en/of de technische commissie
  • Begeleiding van trainers on the job door de clubkadercoach
  • Het opleiden overdragen van de trainersbegeleiding naar iemand binnen de groep

Neem voor meer informatie contact op met joska@sportimpuls.nl

Bij KCD hebben we eigenlijk nooit problemen om vrijwilligers te vinden. En toch maken we graag gebruik van de clubkadercoach, in ons geval Ilse Teune. Die is er niet om in de plaats te komen van een vrijwilliger maar ze is juist een nuttige aanvulling. Onze clubkadercoach is deskundig op haar aandachtsveld en dat houdt ons scherp. Als professional houdt ze toch eerder haar vakkennis bij en dat is voor een vrijwilliger soms net teveel aan. Fijn dat Ilse die actuele kennis deelt zodat we als korfbalclub onze leden nog beter van dienst kunnen zijn. Kortom, een verrijking voor de vereniging!

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.