Onze lokale teams

BEL

De beweegcoaches van Sportief en Gezond zijn in Blaricum, Eemnes en Laren actief op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Een team van acht fanatieke beweegcoaches en een teamleider werken op basis van vraag en aanbod voor het onderwijs, kinderopvangorganisaties, verenigingen, aangepast sporten, senioren en gezondheidszorg. Met als doel om de vitaliteit te verbeteren van de inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren. Gemeenten Blaricum en Eemnes zijn een JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) gemeente. Nick Scholten zal namens Sportief en Gezond als JOGG-regisseur in samenwerking met scholen, kinderopvangorganisaties, sport en gezondheidszorg jeugd verleiden tot een gezonde leefstijl om te komen tot gezond gewicht.
Contactpersoon: nick@sportiefengezondbel.nl

Website BEL
Terugblik 2019 – 2020
Voorstellen buurtsportcoaches

Nijkerk

De buurtsportcoaches van Nijkerk Sportief en Gezond zijn actief op het gebied van sport en gezondheid en geven daarmee uitvoering aan de sport- en gezondheidsvisie vanuit de gemeente Nijkerk. Zo is de gemeente Nijkerk een JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) gemeente, de buurtsportcoaches geven uitvoering aan het gezondheidsprogramma door middel van het geven van lessen op scholen om daarmee een gezonde levensstijl te stimuleren. Verder houden de teamleden zich bezig met onder andere verenigingsondersteuning, organisatie vakantieactiviteiten, aangepast sporten en organiseren en ondersteunen van beweegaanbod vanuit de behoefte uit de samenleving. Je kunt tevens bij Nijkerk Sportief en Gezond terecht voor een beweegadvies voor jong en oud.
Contactpersoon: tessel@nijkerksportiefengezond.nl

Website Nijkerk
Terugblik 2019 – 2020

Utrechtse Heuvelrug

De buurtsportcoaches van Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond zijn binnen de gemeente werkzaam om de inwoners te ondersteunen bij een fit en gezond leven. Dit doen we door de verbinding tussen sport, school, sociaal domein en de wijk te leggen. We ondersteunen bijvoorbeeld sportverenigingen, zetten sportactiviteiten in de wijken op en stimuleren gezondheid op scholen.
Contactpersoon: ruben@heuvelrugsportiefengezond.nl

Website Heuvelrug
Terugblik 2019 – 2020

Zeist

Sportief Zeist zorgt samen met haar partners dat het sportieve klimaat in de gemeente Zeist wordt versterkt. Daarbij is er specifieke aandacht voor hen die nog niet de weg het sport- en beweegaanbod kennen. Sportief Zeist doet dit door de inzet van buurtsportcoaches, ieder vanuit zijn eigen expertise. Buurtsportcoaches leggen constant verbindingen tussen sportaanbieders, zorg, welzijn, jeugdzorg en het onderwijs en ondersteunen lokale initiatieven. Samen brengen we de inwoners van Zeist letterlijk en figuurlijk in beweging en stimuleren we een actieve en gezonde leefstijl.
Contactpersoon: ron@sportiefzeist.nl

Website Zeist
Terugblik 2019 – 2020

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Neem direct contact op

Of neem direct contact op met Ron Vermeij

Contact opnemen met Ron