Waarom een vertrouwenscontactpersoon?

Ongewenst gedrag/seksuele intimidatie komt overal voor, helaas ook in de sport & het onderwijs. Dat is de reden voor Sportimpuls om zich te committeren aan de ‘Gedragsregels ter preventie van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie in de sport’ opgesteld door de NOC*NSF. Sportimpuls wil een actief beleid voeren tegen ongewenst gedrag/seksuele intimidatie.

Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, eventueel met een seksuele duiding, dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast. In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en/of ervaren. Wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag/seksuele intimidatie bij Sportimpuls kan dat vragen en emoties oproepen. Je kan zelf slachtoffer zijn of je ziet het gebeuren. Blijf er niet mee rond lopen, maar praat erover met de vertrouwenscontactpersoon: Joske van Koelen

Een vertrouwenscontactpersoon fungeert binnen Sportimpuls als mogelijk aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag/seksuele intimidatie en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen hierover heeft, of die over een concreet voorval een gesprek wil. De vertrouwenscontactpersoon zal ten alle tijden discreet met de informatie omgaan. De vertrouwenscontactpersoon is er voor alle professionals die verbonden zijn aan Sportimpuls, inclusief stagiaires.

De vertrouwenscontactpersoon van Sportimpuls onderzoekt, samen met jou, het door jou aangedragen probleem en beoordeelt door welke persoon of instantie(s) de behandeling het beste kan geschieden. Vervolgens adviseert hij/zij wat te doen. De vertrouwenscontactpersoon kan zich beperken tot het geven van een advies, waarna je je probleem zelf probeert op te lossen zonder verdere inschakeling van de vertrouwenscontactpersoon. Daarnaast is het mogelijk dat de vertrouwenscontactpersoon het probleem voorlegt aan een persoon of instantie die het verder kan behandelen.

Welke handelswijze ook wordt gekozen, de vertrouwenscontactpersoon zal steeds zijn of haar bemoeienis bepalen in overleg met jou. Om een goed advies te kunnen geven, heeft de vertrouwenscontactpersoon de bevoegdheid alle informatie in te winnen die redelijkerwijs nodig is om een goed inzicht te krijgen in de aard en omvang van het probleem. De gespreksonderwerpen die aan de vertrouwenscontactpersoon worden voorgelegd, zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. De vertrouwenscontactpersoon zal (mits er geen bezwaar is) de directeur op de hoogte moeten stellen van het feit en voor hem geldt eveneens de plicht tot strikt vertrouwelijke behandeling. 

Indien de interne afhandeling binnen Sportimpuls niet het gewenste resultaat heeft, dan staat de vertrouwenscontactpersoon de melder indien gewenst bij om de klacht in te dienen bij een juridische instantie.

Het staat de melder/klager vrij –ongeacht de adviezen van de vertrouwenscontact-persoon- direct een klacht in te dienen of een juridische procedure te starten.

Er volgt dan een formeel traject jegens de aangeklaagde en kan er ten opzichte van de leidinggevende er geen vertrouwelijkheid meer gelden.

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.