De interventie Speelpleincoach is erg succesvol in de BEL gemeenten. Teamleider Nick Scholten; “Sinds 2013 is het aantal kinderen dat dagelijks buiten speelt met 6% gedaald. Dit komt mede door de digitalisering en beperkte speelruimte voor onze jeugd. Met de interventie speelpleincoach willen wij kinderen weer ”leren” buiten spelen. Dit doen we door middel van een aanpak waar de spellen van het buitenspelen centraal staat. De bovenbouwleerlingen van de basisschool begeleid de midden en onderbouw leerlingen van de basisschool en leert ze door middel van lesgeven nieuwe spellen aan. De buurtsportcoach begeleid dit duurzame proces”.