Wij maken met ketenaanpak kwetsbare jeugd mogelijk dat alle kinderen kunnen genieten van sport! In onderstaand filmpje maken we dit nog eens extra duidelijk want wij maken het verschil! We gaan graag met gemeenten in gesprek om te bespreken hoe we resultaatgericht uitvoering kunnen geven aan het lokale sportbeleid.