Sport als middel voor kwetsbare mensen

Stichting Life Goals Nederland brengt kwetsbare mensen in onze samenleving via sport weer in beweging. Wij richten ons op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten. Deze groep sport doorgaans niet, terwijl sport en bewegen juist voor hen van grote waarde is. Sport kan het vonkje zijn dat zorgt voor nieuwe energie en zelfvertrouwen. Wij zijn met onze sportprogramma’s in ruim 30 gemeenten actief. Wat levert dit dan op zult u mogelijk denken? Hier enkele cijfers over 2020:

  • Life Goals werkt in 34 steden
  • Iedere euro in een Life Goals Programma levert 3 euro maatschappelijk rendement (Society Impact, 2019)
  • Life Goals bereikt 5000 unieke deelnemers
  • 59% van de deelnemers zet stappen op de participatieladder
  • 48% van de deelnemers staat positiever in het leven
  • 57% heeft zijn emoties beter onder controle

Dit is wat wij doen:

Bij alles wat wij doen staat social impact voorop. Wij hebben een uitgebreid monitorprogramma en dragen bij aan de Social Development Goals van de VN.

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.