Monkey Moves

Monkey Moves leert kinderen een leven lang gezond bewegen met apeleuke multisport.

Hoe kunnen we kinderen met plezier goed laten bewegen? Met deze vraag in het achterhoofd ontstond in 2015 Monkey Moves. Primair richt Monkey Moves zich op het physical literate maken van alle kinderen in Nederland met behulp van multisport. Physical literacy betekent dat kinderen naast de competentie, vaardigheid, kennis ook de motivatie hebben om te bewegen en zo met plezier kijken naar de beweegmogelijkheden in de omgeving. Een boom of bankje in het park is geen obstakel, maar een speeltoestel om in te klimmen en klauteren.

Monkey Moves brengt de beweeg’fun’ terug in ieders DNA en zorgt ervoor dat kinderen minder snel kiezen voor de tablet en zelf weer naar buiten willen. Niet alleen het leren bewegen krijgt wekelijks een prominente plek in de lessen, maar ook het vertrouwen krijgen in het eigen lichaam speelt een belangrijke rol. Monkey Moves zet multisport in als middel voor fitte, zelfredzame kinderen met een positief zelfbeeld. En dat iedere week, het hele jaar door.