Samen met sportaanbieders werken we aan het vergroten van de sportparticipatie in oa Zeist. De interventie School Actieve Vereniging is hiervoor een prima middel. Specialisten voor de klas is de beste reclame voor de sport.