Sportprofessionals

De coöperatie Sportimpuls zet zich in om een impuls te geven aan de kwaliteit van het sport- en beweegaanbod. We streven ernaar om in het onderwijs, de sport en de kinderopvang de rol en de inzet van sportprofessionals te intensiveren. Zij kunnen met u invulling geven aan de ambities om sport en bewegen een belangrijke plek te geven in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Met onze sportprofessionals sluiten we graag aan op het landelijke sportakkoord, het preventieakkoord en de notitie ‘plezier in bewegen’. Onze vakdocenten bewegingsonderwijs, sporttrainers en sport pedagogisch medewerkers zijn allemaal in het bezit van de benodigde diploma’s en licenties. De coöperatie Sportimpuls is een not-for-profit organisatie die door de support van sportimpuls.nl BV haar ideële doelstellingen kan realiseren.

Neem voor meer informatie contact op met Jesse van ’t Westeinde jesse@cooperatiesportimpuls.nl of bekijk www.cooperatiesportimpuls.nl

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Of neem direct contact op met Coöperatie Sportimpuls