Werkwijze

Buurtsportcoaches moeten de verbinding maken tussen sport en andere sectoren. De meest gebruikte samenwerking is die tussen sport en onderwijs. Twee werelden die totaal anders zijn ingericht en heel verschillende culturen kennen. Scholen en sportclubs werken allebei met jeugd maar niet als één team. Daarom moet de buurtsportcoach vaak die kloof zien te overbruggen. Oplossing: uw eigen buurtsportteam!

Uw eigen buurtsportteam
Onze werkwijze: wij bouwen voor u een buurtsportteam bestaande uit sportprofessionals die samenwerken met medewerkers van lokale maatschappelijke organisaties. Wij zetten daarbij in op de ambities van de gemeente en deze organisaties en vertalen deze ambities praktisch in effectieve activiteiten.

Werkwijze
Voor de uitvoering van deze activiteiten maken we een plan en stellen we een team samen dat over voldoende menskracht, kennis en kunde beschikt om dit uit te voeren. We maken gebruik van de capaciteit en kwaliteit die lokaal bij partners aanwezig is en vullen dit aan met sportprofessionals die beschikken over de gewenste competenties.

Zo maken we samen co-creatie mogelijk: de gemeente voert regie over het lokale samenspel dat wij met partners organiseren om sport optimaal te benutten voor de doelen in het sociaal domein.

Nijkerk Sportief en Gezond
BEL Sportief en Gezond
Heuvelrug Sportief en Gezond
Zeist Sportief en Gezond

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.